Spotkanie z ekspertem

Tradycyjnie podczas SPIN nie zabraknie spotkania z ekspertem. Już 30 września zapraszamy na prezentację, którą poprowadzi Cezary Mecwaldowski. Rozmawiać będziemy o Zarządzaniu alarmami w systemach zabezpieczeń elektronicznych.

Dynamiczny rozwój systemów zabezpieczeń elektronicznych, liczba obsługiwanych urządzeń oraz przetwarzanych sygnałów jest obecnie wprost proporcjonalnie i nierozerwalnie związana ze skutecznością systemów alarmowych. Poprzez przykłady i źródła prelegent postara się wyjaśnić, dlaczego zarządzanie alarmami jest tak istotne z punktu widzenia projektanta i inwestora zarówno dla instalacji w małych obiektach, po te duże, zintegrowane oraz czym jest kolejkowanie alarmów, nadawanie priorytetów i komu potrzebne są zapisy zdarzeń (logi systemowe).