Marek Sekściński

Dyrektor Handlowy w RST sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Białostockiej – Wydział Elektryczny, kierunek: automatyzacja przemysłu oraz Instytutu Zarządzania i Marketingu PB: podyplomowe studia z zarządzania.

Od blisko 25 lat związany z firmą RST Sp. z o.o., w której kieruje pracą działu handlowego. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za wprowadzenie na Polski rynek wielu nowoczesnych produktów z zakresu ochrony odgromowej, uziemień i ochrony przed przepięciami.  Organizator i prelegent blisko 40 kursów szkoleniowych prowadzonych w ramach Centrum Ochrony przed Przepięciami
i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w Białymstoku.