Jakub Sobek

Kierownik Wsparcia Technicznego, RCS Engineering

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Robotyki i Automatyki, specjalność Systemy wizyjne i multimedialne. W swojej pracy naukowej zajmował się m.in. implementacją algorytmu SWIFT do rozpoznawania odcisków palców.

Po studiach rozpoczął pracę na stanowisku trenera technicznego, specjalizując się w szkoleniach dotyczących systemów wizyjnych, termowizyjnych
i perymetrycznych. Od 2012 roku po zdaniu egzaminów jest trenerem technicznym  systemów wizyjnych IP oraz rozwiązań termowizyjnych. Od roku 2015 jest pracownikiem dydaktycznym Polskiej Izby Systemów Alarmowych, gdzie na kursie pt. ”Zewnętrzne systemy zabezpieczeń” prowadzi wykład nt. termowizji oraz jej wykorzystania w zewnętrznych systemach zabezpieczeń. Od roku 2019 jest członkiem zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych. W roku 2022 rozpoczął pracę w firmie RCS Engineering Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Wsparcia Technicznego. Pełni także funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa technicznego oraz prowadzi działania audytowe w wielu instytucjach. Jest autorem wielu publikacji w prasie branżowej, gdzie w głównej mierze skupia się na tematyce termowizji, systemów perymetrycznych oraz analizy wideo.