Eaton

www.eaton.pl

Eaton jest firmą zajmującą się inteligentnym zarządzaniem energią, zaangażowaną w ochronę środowiska naturalnego i poprawę jakości życia ludzi na całym świecie. Kierujemy się naszym zobowiązaniem do właściwego prowadzenia działalności gospodarczej, działania w sposób zrównoważony i pomagania naszym klientom w zarządzaniu energią ─ teraz i w przyszłości. Wykorzystując globalne trendy rozwojowe związane z elektryfikacją i cyfryzacją, przyspieszamy przechodzenie planety na energię odnawialną i pomagamy w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów związanych z zarządzaniem energią.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.eaton.pl.