Artur Lewandowski

Kierownik Działu Wsparcia Produktowego, Ambient-System

Artur Lewandowski jest Kierownikiem Działu Wsparcia Produktowego w Ambient-System od 9 lat. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działu projektowania i wsparcia technicznego w zakresie systemów DSO. Jego praca wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem, wspierającym różne działy firmy, takie jak sprzedaż, zarządzanie produktami, logistyka, produkcja i marketing. Jego obowiązki obejmują również bezpośrednią współpracę z klientami, w tym organizację i prowadzenie szkoleń oraz webinariów.